Yarışma Esas ve Kuralları

GençYaratıcı Festivali

Öğrenciler-Yeni Mezunlar için

Reklam Yarışması Esasları ve Kuralları

YARIŞMA ESASLARI

GYF Reklam Yarışması, GençYaratıcı’nın ve festivalin amaçlarına uygun tasarlanmıştır:

Gençlere, iş hayatına atılmadan önce olabildiğince gerçek düşünme ve uygulama deneyimi kazandırmak.

GençYaratıcı’da gözetilen önemli bir ilke, yarışmada da korunmaktadır.

Üzerinde çalışılacak ürün, hizmet, oluşum veya konular ‘gerçekçi ama kurmaca’dır:

Pazarda veya gerçek hayatta gerçekten var iseler, -bazı istisnalar dışında- çalışma konusu yapılmazlar. Öğrenciler, bir kuruluşa veya kuruma karışılıksız-ucuza hizmet sunar duruma düşürülmezler.

Yarışmanın iki konusu da (bir ürün ve bir toplumsal mesele) böyle belirlendi.

Brifler yalın tutuldu, yapılacak iş olabildiğince açık anlatıldı.

Yaratıcı fikirlerin ve uygulamalarının önünü açmak için, ‘bütçe kısıtı’ konmadı.

YARIŞMA KURALLARI

– Yarışma tüm üniversitelerin İletişim ve Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin öğrencileri ve yeni mezunları (2018 ve sonrası) arasında olacaktır. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

-Yarışmaya bireyler veya ekipler katılacaktır. Ekipler 2 kişiden oluşur: Reklam Yazarı ve Görsel İletişim Tasarımcısı. Bireysel başvuranların ekipleri yarışma yönetimince belirlenecektir.  

-Katılmak için 29.05.2020 saat 15:00’a kadar http://gencyaratici.izmirekonomi.edu.tr/index.php/form/ adresindeki başvuru formu doldurulmalıdır.

Bu tarihten sonraki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Yarışmaya katılacak çalışmalar siyasi, insan haklarına aykırı, ırkçı söylemler; yasadışı, nefret, küçük düşürücülük, şiddet ve cinsellik içeren simgeler içerdikleri takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır. Çalışmaların daha önce yayınlanmış ya da kullanılmış fikirlere dayandığı belirlenirse, katılımcıları yarışma dışı bırakılırlar.

– Yapılan çalışmalar web sitesinde ilgili alana, bildirilen saate kadar yüklenmelidir. Bu saate kadar yüklenmeyen çalışmalar dikkate alınmayacaktır.

-Jüri, değerlendirme bitene kadar katılanların isimlerini bilmeyecektir. Çalışmalar ekip rumuzuyla yüklenecektir.

JÜRİ VE DEĞERLENDİRME

Yarışmaya katılan çalışmalar, reklamcılık sektöründe deneyimli kişilerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme, kişisel mesleki görüşlere dayalı oylama biçimindedir, özel nedenlerle gerekmedikçe tartışma içermeyecektir.

Jüri, değerlendirmesi sonucunda ürün ve/veya toplumsal meselede dereceye girecek çalışma bulamayabilir.

Jürinin değerlendirmesi nihaidir. Kopya, alıntı vb. gibi nesnel nedenler dışında itiraz kabul edilmeyecektir.

TELİF HAKLARI

Yarışmaya katılan çalışmalar ve dereceye girenler, GençYaratıcı Festivali ile ilgili iletişim ve tanıtımda kullanılabilir. Bunun dışındaki fikri haklar, yarışmaya katılan ekibindir.